Behandling

 

Se alle billeder fra klinikken her...

 

 

Den kiropraktiske ledjustering / manipulationsbehandling, hvor leddet løsnes ved en kontrolleret hurtig bevægelse er selvfølgelig grundstenen i behandlingen. Men behandlingen suppleres altid med forskellige former for bløddelsbehandling (massagegreb, triggerpunkts terapi, strækøvelser).

Øvelser er en naturlig del af mange behandlingsforløb. Jeg instruerer i lette hjemmeøvelser der kan skabe styrke og bevægelse.

Er der behov for / ønske om mere struktureret træning evt. på hold, henvises der til dette hos fysioterapeut eller træningscenter.

Hvad behandler jeg
Den kiropraktiske behandling har fokus på hele bevægeapparatet, og jeg behandler derfor stort set alle kroppens led og tilstødende muskler.

De hyppigste klager hos en kiropraktor er ofte:
Hovedpine
Nakkesmerter
Udstrålende smerter til arm
Svimmelhed herunder ørestenssvimmelhed.
Smerter i midtryggen
Skulder og albuesmerter
Lændesmerter
Udstrålende smerter til ben
Diskusprolaps
Smerter i bækken / hofte

Røngten
Klinikken har ikke eget røntgenanlæg men indhenter allerede foretagede undersøgelser. Foreligger der ikke relevante optagelser henvises til røntgenundersøgelse hvis dette skønnes nødvendigt.

Det skal her bemærkes at langt de fleste behandlingsforløb klares uden behov for røntgenoptagelser.